Zakres rzeczowy

W ramach projektu przewidziano trzy zadania:

Zadanie 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie

Zadanie 2: Przebudowa rurociągu zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Swarzewie – część morska

Zadanie 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Połczyno