Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck"

22.01.2013

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck" pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Spółką Wodno-Ściekową "SWARZEWO"

Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck"
Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck"
Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck"

Rozbudowa rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni ścieków w Swarzewie - część morska

22.10.2013 

Podpisanie umowy nr POIiŚ/01/2013/02 pomiedzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Przedsiębiorstwem Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. - na rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni scieków w Swarzewie - część morska. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Rozbudowa rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni ścieków w Swarzewie - część morska
Rozbudowa rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni ścieków w Swarzewie - część morska
Rozbudowa rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni ścieków w Swarzewie - część morska
Rozbudowa rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni ścieków w Swarzewie - część morska

Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Swarzewie

18.11.2013

Podpisanie umowy nr POIiŚ/01/2013/01 pomiedzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Konsorcjum Ginzler Stahl -u. Anlagenbau GmbH & Mega S.A. - na rozbudowę Oczyszczalni ścieków w Swarzewie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Swarzewie
Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Swarzewie
Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Swarzewie
Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Swarzewie
Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Swarzewie
Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Swarzewie

Uroczyste wmurowanie Aktu erekcyjnego Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Swarzewie

09.05.2014

Uroczyste wmurowanie Aktu erekcyjnego Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Uroczyste wmurowanie Aktu erekcyjnego Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Swarzewie
Uroczyste wmurowanie Aktu erekcyjnego Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Swarzewie
Uroczyste wmurowanie Aktu erekcyjnego Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Swarzewie
Uroczyste wmurowanie Aktu erekcyjnego Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Swarzewie
Uroczyste wmurowanie Aktu erekcyjnego Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Swarzewie
Uroczyste wmurowanie Aktu erekcyjnego Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Swarzewie
Uroczyste wmurowanie Aktu erekcyjnego Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Swarzewie
Uroczyste wmurowanie Aktu erekcyjnego Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Swarzewie
Uroczyste wmurowanie Aktu erekcyjnego Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Swarzewie

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Połczyno wraz z pompownią P1 w gm. Puck

05.05.2015

Podpisanie umowy nr POŁ/01/04/2015 pomiędzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ELGRUNT - na Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Połczyno wraz z pompownią P1 w gm. Puck. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Połczyno wraz z pompownią P1 w gm. Puck
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Połczyno wraz z pompownią P1 w gm. Puck
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Połczyno wraz z pompownią P1 w gm. Puck

Budowa Oczyszczalni ścieków "Swarzewo" w Swarzewie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budowa Oczyszczalni ścieków "Swarzewo" w Swarzewie
Budowa Oczyszczalni ścieków "Swarzewo" w Swarzewie
Budowa Oczyszczalni ścieków "Swarzewo" w Swarzewie
Budowa Oczyszczalni ścieków "Swarzewo" w Swarzewie
Budowa Oczyszczalni ścieków "Swarzewo" w Swarzewie
Budowa Oczyszczalni ścieków "Swarzewo" w Swarzewie
Budowa Oczyszczalni ścieków "Swarzewo" w Swarzewie
Budowa Oczyszczalni ścieków "Swarzewo" w Swarzewie
Budowa Oczyszczalni ścieków "Swarzewo" w Swarzewie
Budowa Oczyszczalni ścieków "Swarzewo" w Swarzewie
Budowa Oczyszczalni ścieków "Swarzewo" w Swarzewie
Budowa Oczyszczalni ścieków "Swarzewo" w Swarzewie
Budowa Oczyszczalni ścieków "Swarzewo" w Swarzewie
Budowa Oczyszczalni ścieków "Swarzewo" w Swarzewie
Budowa Oczyszczalni ścieków "Swarzewo" w Swarzewie
Budowa Oczyszczalni ścieków "Swarzewo" w Swarzewie

BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA
BUDOWA RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO - CZĘŚĆ MORSKA

Etapy inwestycji