Zakres rzeczowy

W ramach projektu przewidziano rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Jastarni. W zakres projektu wchodzi:

 • rozbiórka:
  • reaktora biologicznego SBR1 i SBR2,
  • przepompowni ścieków oczyszczonych
 • budowa:
  • reaktora biologicznego SBR1 i SBR2,
  • przepompowni ścieków oczyszczonych,
  • reaktora biologicznego SBR4,
  • budynku dmuchaw dla reaktorów SBR3 i SBR4,
  • przepompowni osadu nadmiernego;
  • rurociągów technologicznych,
  • ogrodzenia oczyszczalni;
 • przebudowa:
  • zbiornika żelbetowego na obiekt stacji roztwarzania i dozowania reagentów,
  • budynków technologicznych i odwadniania osadu;
  • rurociągów technologicznych międzyobiektowych;
 • modernizacja:
  • reaktora biologicznego SBR3,
  • budynku stacji transformatorowej;