Uzyskano Pozwolenie na użytkowanie dla wybudowanego rurociągu zrzutowego

Uzyskano Pozwolenie na użytkowanie dla wybudowanego rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni ścieków w Swarzewie - część morska. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.