Uzyskano Pozwolenie na użytkowanie dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Swarzewie

Uzyskano Pozwolenie na użytkowanie dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Swarzewie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.