Uzyskano Zaświadczenie zezwalające na użytkowanie dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jastarni

Uzyskano Zaświadczenie PINB-7114/302/20/DD zezwalające na użytkowanie dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jastarni. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.