Uzyskano Zaświadczenie zezwalające na użytkowanie dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jastarni

Uzyskano zaświadczenie WIK.77.6.68.2020.NS o braku sprzeciwu organu w trybie art.54 Prawa budowlanego dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jastarni. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.