Podpisanie umowy o dofinansowanie

Podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jastarni w ramach programu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Jastarnia" pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Spółką Wodno-Ściekową "SWARZEWO".