Podpisanie umowy na roboty budowlane

Podpisanie umowy na roboty budowlane
Podpisanie umowy na roboty budowlane
Podpisanie umowy na roboty budowlane

Podpisano umowę nr RBUD/01/09/2018 pomiędzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Przedsiębiorstwem Budowlanym GLEMBUD Sławomir Glembin - na "Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jastarni w ramach programu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Jastarnia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.